Certified in Production and Inventory Management

CPIM

Pomáha riadiť interné procesy a plánovať zdroje a výrobu

Objavte o čom je kurz CPIM

Detailnejšie zameraný vzdelávací program CPIM je určený pre profesionálov z odboru riadenia interných procesov, plánovania výroby a kapacít a riadenie zdrojov. Výukový program ponúka strategický pohľad do všetkých kľúčových častí plánovanie zdrojov a riadenia výroby. Certifikát CPIM je prestížnym označením, ktoré ukazuje vašu iniciatívu a odhodlanie získať najnovšie odborné znalosti a zručnosti. Kurz už úspešne absolvovalo viac ako 107 000 profesionálov. Pre získanie certifikátu CPIM je potrebné absolvovať dva kurzy a zložiť dve skúšky. 

1
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pre koho je kurz CPIM určený

 • Pracovníkov so zameraním na interné časť dodávateľského reťazca (plánovanie, riadenie zdrojov a výroby)
 • Pracovníkov na pozíciách z oddelenia plánovania, riadenia zdrojov a výroby
 • Buyer / Planner, Product Planner, Material Manager, Supply Planner (plánovač zásobovania), Manager, Konzultant, Supply Chain Analyst (analytik dodávateľského reťazca), Inventory Analyst (analytik zásob), Demand Analyst (analytik dopytu), Supply Chain Manager

Obsah kurzu CPIM

Kurz CPIM poskytuje absolventom vedomosti a nástroje potrebné pre efektívne riadenie interných procesov dodávateľského reťazca a umožňuje im vytvárať účinnejšie prevádzkové procesy v plánovániu, riadeniu zdrojov a výroby.

CPIM – část 1

Basics of Supply Chain Management

 • Zoznámime Vás so základnou terminológiou a naučíme Vás základné koncepty súvisiace s riadením toku materiálu od dodávateľov k zákazníkom.

CPIM – část 2

Modul 1: Strategic Management of Resources

 • Naučíme Vás, ako zaviesť strategické plánovanie dovnútra organizácie pre efektívne využívanie zdrojov a nastavenie procesov.

Modul 2: Master Planning of Resources

 • Naučíme Vás, ako vybrať správne metódy pre transformáciu predajov, marketingu a obchodných požiadaviek do realizovateľného výrobného plánu. Riadenie dopytu, zostavenie S & OP plánu a prevádzkového plánu sú kľúčové prvky tohto modulu.

Modul 3: Detailed Scheduling and Planning

 • Detailne preberieme operatívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca. Zameriame sa na riadenie zásob, nákup vstupujúceho materiálu, riadenie dodávateľov a výpočtu kapacít.

Modul 4: Execution and Control of Operations

 • V záverečnom module Vás naučíme princípy a techniky potrebné k plánovaniu, kontrole, meraniu a zhodnotenie efektívnosti výrobných operácií.

course

Ako prebieha kurz

Oba kurzy sú dlhé 4 dni. Každý kurz je rozdelený na dve časti po dvoch dňoch. Počas 32 hodín sa Vám bude venovať skúsený, certifikovaný inštruktor. Vyučovacím jazykom je angličtina.

 

Výhody otvorených kurzov s lektorom:

 • Individuálny prístup skúseného APICS inštruktora, ktorý s Vám zdieľa jeho osobné skúsenosti a poznatky.
 • Možnosti networkingu: zdieľanie skúseností a zaujímavé diskusie v rôznorodé skupine odborníkov z odboru.
 • Vyhovujúce časy a tempo kurzu

CPIM výučbové materiály

Učebnice:

 • Všetky teoretické znalosti, ktoré sú potrebujete pre absolvovanie kurzu CPIM sú obsiahnuté vo výukových materiáloch.
 • Na konci každej kapitoly je sekcia s kontrolnými otázkami, slúžiace k upevneniu novo získaných znalostí.
 • Informácie v knihe sú spoľahlivé. Kvalitný obsah je zaručený na základe viac ako 350 rôznych referencií.

E-learning

 • Vďaka prístupu do online sekcie môžete precvičovať otázky s ukážkovými skúškami a to všetko na mobile bez nutnosti nosenia papierových verzií. V E-learningu nájdete:
 • Pretest (pred kurzom) a posttestu (po kurze)
 • kvízové otázky rozradené podľa jednotlivých kapitol
 • 2 skúšobné testy
 • online zhrnutie jednotlivých kapitol
 • kartičky pre rýchle zapamätanie
 • prístup k štúdiu aj k testom z mobilu
exam

Certifikačné skúšky CPIM

Na získanie certifikátu CPIM je potreba zložiť obe skúšky CPIM – časť 1 a CPIM – časť 2. Po zložení skúšky z prvej časti získate certifikát Recognition of Achievement, s ktorým sa môžete hlásiť na druhú časť, po ktorej už obdržíte plnohodnotný certifikát CPIM.

 

 • Skúšky prebiehajú na počítačoch v testovacích centrách Pearson VUE.
 • Každý test sa skladá zo 150 testových (multiple-choice) otázok v anglickom jazyku.
 • Na vyplnenie testu máte 3,5 hodiny.
 • Výsledok skúšky sa dozviete hneď po ukončení.

Cena

CPIM – časť 1

Kurz (32 hodín)     1.355 EUR

Výučbové materiály     600 EUR

Skúška     645 EUR

Celkom     2.600 EUR

CPIM – časť 2

Kurz (32 hodín)     1.355 EUR

Výučbové materiály     700 EUR

Skúška     645 EUR

Celkom     2.700 EUR

Oficiálny cenník v EUR bez DPH. Cena zahŕňa 32 hodín s APICS certifikovaným lektorom, oficiálne učebnice, prístup do e-learningu a poukaz na záverečnú skúšku. Pre špecifické dopytu vždy pripravujeme individuálne kalkulácie.

Najbližší kurzy

CPIM – #1

27. – 28. 02. 2020
12. – 13. 03. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPIM – #1

06. – 07. 04. 2020
20. – 21. 04. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

CPIM – #2

26. – 27. 03. 2020
08. – 09. 04. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPIM – #2

14. – 15. 05. 2020
28. – 29. 05. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

Nehodí sa Vám tento termín?

Dajte nám vedieť