Certified Professional Forecaster

CPF

Pomáha zdokonaľovať plánovanie pre maximálnu efektivitu riadenia firmy

O čom je kurz?

Spoločnosti sú dnes viac a viac závislé na spracovanie tzv. Big data. To vytvára na trhu práce požiadavku po ľuďoch, ktorí sú schopní tieto dáta spracovať. Nástup umelej inteligencie, využívanie prediktívnych analýz a vysoká volatilita trhu núti spoločnosti investovať do nástrojov plánovania. To dáva možnosť týmto ľuďom stať sa kľúčovými v rámci firemných pozícií a to hlave pre ich schopnosť pracovať s reálnymi dátami a tie využiť v aplikácii najmodernejších technológií.

 

CPF kurz prináša komplexný pohľad na proces plánovania dopytu a S & OP. Poskytuje nástroje pre spresňovanie jednotlivých plánov pre maximálnu efektivitu riadenia procesov vo firme.

 

Garantom certifikácie je Institute of Business Forecasting & Planning.

CPF_box_2
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pre koho je kurz CPF určený

 • Špecialisti, ktorí majú ambíciu stať sa expertmi v oblasti Forecast, plánovania dopytu a S & OP plánu
 • Odborníci zo všetkých oblastí Supply Chain Managementu
 • Demand Planning Manager, Demand Planner, Supply Chain Manager, Forecasting Analyst, Forecasting Manager, Inventory Manager, Master Scheduler, S & OP Professional
 • Marketing Manager, Sales Manager, Specials implementácie ERP, ktorí chcú poznať princípy plánovania
 • Marketing Manager, Sales Manager, Specialsté implementace ERP, kteří chtějí znát principy plánování.

Obsah kurzu CPF

CPF kurz přináší komplexní pohled na proces plánování poptávky a S&OP. Poskytuje nástroje pro zpřesňování jednotlivých plánů pro maximální efektivitu řízení procesů ve firmě.

CPF

Základy plánovanie dopytu a vytvárania Forecast. Ľudí, procesy, technológie

 • Ľudia, procesy a technológie. Naučte sa organizovať proces plánovania dopytu, aby ste získali čo najlepšie výsledky, alebo ako proces prognózovania ovplyvňuje presnosť prognózovania a ako dosiahnuť predpokladaných nákupov v organizácii.

Proces plánovania dopytu a vytváranie plánu. Základné elementy pre vytvorenie dobrého plánu so zohľadnením všetkých faktorov v rámci nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca

 • Zistite, aký má“ Bullwhip-Efect“ vplyv na prognózovanie a plánovanie a ako tomu zabrániť; o kľúčových faktoroch a úvahách pri operatívnom plánovaní a riadenie dodávateľského reťazca.

Spolupráca – základný prvok kvalitného S&OP. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)

 • Zistite, ako navrhnúť optimálne S&OP proces a ako ho efektívne riadiť. Naučte sa základom spoločného plánovania, prognózovanie a doplňovanie, faktory úspechu a výzvy.

Riadenie dát a ich čistenie o nepravidelné javy. Meranie kvality dát

 • Naučte sa, ako definovať a vyhľadávať kľúčové dáta pre predpovede alebo ako vyčistiť dáta, ako zaobchádzať sa údajmi mimo rámec, s chýbajúcimi údajmi, reklamnými efekty, sezónnymi efekty a trendy.

Plánovacie modely: Spracovanie časových radov a ich použitie v praxi

 • Naučte sa základné rozdiely medzi predpovedajúcimi časovými radmi a modely regresné príčiny a následkov alebo ako hodnotiť presnosť pri výbere modelu prognózovania..

Analýza príčin a dôsledkov (Cause & Effect). Využitie regresných modelov pre plánovanie. Identifikácia prípadov, keď tieto modely využiť.

 • Zoznámte sa s prínosmi modelov príčin a následkov a ako a kedy ich používať.

Plánovanie výroby a dopytu po novom výrobku. Ako sa rozhodovať, ak nemáme k dispozícii dostatok historických dát?

 • Zistite, čo možno očakávať pri vývoji a prognózovanii nových produktov a služieb, a aké modely sú k dispozícii pre predpovedanie nových produktov a ich použitie v kombinácii, ako je kauzálny model a model difúzie.

Software – základ každého kvalitného plánu. Ako zhodnotiť, že tento je ten správny pre našu organizáciu?

 • Zistite, ktoré atribúty hľadať v softvéri / prognózovacím systému, ktorý systém je pre vás ten najlepší a ako opísať potrebu aplikácie pre predpovede a plánovanie dopytu.

Príklady z praxe, best practices. Ako zvýšiť úspech našej firmy vďaka kvalitnému plánovaniu?

 • Naučte sa základom vedenia účinného mítingu, ako vytvoriť vhodnú agendu a ako pripraviť najefektívnejší prezentačné materiály, ako efektívnejšie komunikovať s rôznymi úrovňami riadenia a odborníkmi a manažéry v rôznych funkčných oblastiach spoločnosti.

course

Ako prebieha kurz

Tri dni výučby so skúsenými lektormi. Dohromady 24 hodín nabitých informáciami. To všetko za pomocou medzinárodnej anglickej terminológie, vďaka ktorej si budete rozumieť s kolegami po celom svete.

 

Celé školenie je zamerané na prepojenie teórie s ozajstnými príkladmi z praxe. To všetko doplnené o konkrétne výpočty pomocou MS Excel a živé demo programu ForecastPro.

CPF výučbové materiály

 • Oficiálne tlačené materiály od IBF CPF Certification program (Fundamentals of Demand Planning & Forecasting, Chaman L. Jain, 2017, ISBN978-0-983941323). 24 kapitol na 260 stránkach
 • Podklady k prezentácii lektora s názornými príkladmi a možnosťami využitia v praxi. Otázky a odpovede k jednotlivým prípadové štúdie
 • Diskusia počas kurzu s kolegami z rôznych spoločností. Ukážka praktických postupov využitia plánovacích modelov v MS Excel a ďalšie cvičenia založené na analýze časových radov uvedených v študijných materiáloch.
 • Ukážka použitia živé demo verzia populárneho programu ForecastPro od programátorov Business Forecast Systems Inc.
exam

Certifikačné skúšky CPF

Po absolvovaní kurzu sa študent sám rozhoduje, či chce štúdium zakončiť skúškami a získať tak CPF certifikát. Je potrebné splniť základné kritériá a úspešne absolvovať 3 skúšky

 

 • Skúšky prebiehajú on-line
 • Skúška 1: 150 otázok s možnosťou odpovedí ABC
 • Skúška 2: 125 otázok s možnosťou odpovedí ABC
 • Skúška 3: 100 otázok s možnosťou odpovedí ABC
 • Na každú skúšku máte 2 hodiny času.
 • Certifikát IBF získate, ak každú z testov absolvujete aspoň na 70%

 

Základné kritériá účastníka skúšky:

 • Minimálne bakalársky titul a jeden rok profesných skúseností z oblastnej vytvárania forecast alebo plánovanie
 • alebo dva roky profesijných skúseností z oblastnej vytvárania Forecast alebo plánovanie.

Najbližší kurzy

CPF

18. – 20. 03. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPF

23. – 25. 03. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

CPF

10. – 12. 06. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPF

17. – 19. 06. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

Nehodí se Vám tento termín?

DAJTE NÁM VEDIEŤ