Certified in Logistics, Transportation, and Distribution

CLTD

Pomáha s taktickým plánovaním logistiky a distribúcie

Objavte o čom je kurz CLTD

Špecificky zameraný vzdelávací program CLTD je určený pre profesionálov z odboru logistiky a distribúcie. Výukový program ponúka veľmi hlboký pohľad do možností efektívnych prístupov ku všetkým fázam prepravy. Certifikát CLTD je prestížnym označením, ktoré ukazuje Vašu iniciatívu a odhodlanie získať najnovšie odborné znalosti a zručnosti. Kurz už úspešne absolvovalo viac ako 1 000 managerov.

3
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pre koho je kurz určený

 • Pracovníkov so zameraním na finálné fázy dodávateľského reťazca (logistika, transport a distribúcia)
 • Logistics engineer (inžinier logistiky), Logistician (logistik), Analytik, Logistics planner / specialist (plánovač logistiky), Distribution manager (manažér distribúcie), Inventory manager (správca zásob), Logistics manager (vedúci logistiky), Traffic manager (správca prevádzky) , Traffic analyst (analytik prevádzky), Transportation manager (správca dopravy), Vendor inventory manager (správca inventára dodávateľov), Warehouse operations manager (správca prevádzky skladov), Reverse logistics manager (manažér spätnej logistiky)

Obsah kurzu CLTD

Kurz CLTD poskytuje absolventom vedomosti a nástroje potrebné pre efektívne riadenie koncových fáz dodávateľského reťazca a umožňuje im vytvárať účinnejšie prevádzkové procesy v logistike, riadenie transportu a distribúciu.

CLTD

Modul 1: Logistics and supply chain overview

 • V úvodnej kapitole Vás naučíme vnímať rozdiely medzi stratégiou logistiky a stratégií celej spoločnosti. Ďalej Vám pomôžeme vytvoriť kľúčové ukazovatele a ukážeme ako merať výkonnosť procesov.

Modul 2: Capacity planning and demand management

 • Naučíme Vás, ako začleniť plánovanie do logistických procesov, ďalej potom, ako previesť informácie o dopyte do plánovania kapacít pre sklad a transport.

Modul 3: Order management

 • Naučíme Vás, ako vytvárať, plánovať a kontrolovať procesy potrebné na pracovanie objednávok. Vďaka sledovaniu a meranie výkonu dodávateľov a prepravcov, ktoré s Vami tiež preberieme, pre Vás nebude problém pružne reagovať na zákaznícký dopyt.

Modul 4: Inventory and warehouse management  

 • Naučíme Vás, ako vytvoriť takú stratégiu udržiavania zásob, aby boli zákazníci maximálne uspokojení aj napriek minimálnej nutné zásoby na sklade.

Modul 5: Transportation

 • Naučíme Vás, ako efektívne riadiť procesy transportu a zároveň ako vybrať ideálny typ dopravy pre výrobok na základe rýchlosť dodania, rozmerov balíka, objemu produktu, frekvencie, dostupnosti a nákladu za zásielku.

Modul 6: Global logistics consideration

 • Predstavíme Vám praktické fungovanie teórie medzinárodného obchodu, zahŕňajúce obchodné podmienky a medzinárodné dohody.

Modul 7: Logistics network design

 • Naučíme Vás, ako zanalyzovať transportné a distribučné požiadavky Vašej spoločnosti, ako vytvoriť siete skladov a transportných ciest, vďaka ktorým budú zabezpečené včasné dodávky a uspokojenie zákazníckych potrieb.

Modul 8: Reverse logistics and sustainability

 • V záverečnej časti kurzu Vám vysvetlíme prečo a akým spôsobom by sme mali k otázke spätnej logistiky pristupovať, ako plánovať zdroje a riadenie spätnej logistiky.

course

Ako prebieha kurz

Kurz je dlhý 4 dni a je rozdelený na dve časti po dvoch dňoch. Počas štyroch dní sa Vám bude 32 hodín venovať skúsený, certifikovaný inštruktor. Vyučovacím jazykom je angličtina. Ďalej ponúkame otvorené kurzy pre jednotlivcov a firemné kurzy, ktoré sú upravené na mieru a s možnosťou výučby v českom jazyku (min 5 študentov).

 

hody otvorených kurzov s lektorom:

 • Individuálny prístup skúseného APICS inštruktora, ktorý s Vámi zdieľa jeho osobné skúsenosti a poznatky.
 • Možnosti networkingu: zdieľanie skúseností a zaujímavé diskusie v rôznorodé skupine odborníkov z odboru.
 • Vyhovujúce časy a tempo kurzu

CLTD výučbové materiály

Učebnice:

 • Všetky znalosti, ktoré sú potrebné k zloženiu skúšky kurzu CLTD sú obsiahnuté v 4 knihách.
 • Na konci každej kapitoly je sekcia s kontrolnými otázkami, slúžiace k upevneniu novo získaných znalostí.
 • Na informácie v knihe sa môžete spoľahnúť. Kvalitný obsah je zaručený na základe viac ako 350 rôznych referencií.

E-learning

 • Vďaka prístupu do online sekcie môžete precvičovať otázky s ukážkovými skúškami a to všetko na mobile, bez nutnosti nosenia papierových verzií. V E-learningu nájdete:
 • Pretest (pred kurzom) a posttestu (po kurze)
 • kvízové otázky rozradenie podľa jednotlivých kapitol
 • 2 skúšobné testy
 • online zhrnutie jednotlivých kapitol
 • kartičky pre rýchle zapamätanie
 • prístup k štúdiu aj k testom z mobilu
exam

Certifikačná skúška CLTD

 • Podmienky pripustenia ku skúške:
  • 3 ročná prax v obore
  • Bakalársky titul, alebo medzinárodnej ekvivalent
  • platná certifikácia CPIM, CSCP, CTL, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CPM, CSM alebo CPSM
 • Skúška prebieha na počítačoch v testovacích centrách Pearson VUE.
 • Test sa skladá zo 150 testových (multiple-choice) otázok v anglickom jazyku.
 • Na vyplnenie testu máte 3,5 hodiny.
 • Výsledok skúšky sa dozviete hneď po ukončení.

Cena

Kurz (32 hodín)     1.100 EUR

Výučbové materiály     2.100 EUR

Skúška     500 EUR

Celkom     3.700 EUR

Oficiálny cenník v EUR bez DPH. Cena zahŕňa 32 hodín s APICS certifikovaným lektorom, oficiálne učebnice, prístup do e-learningu a poukaz na záverečnú skúšku. Pre špecifické dopytu vždy pripravujeme individuálne kalkulácie.

Najbližší kurz

CLTD

03. – 04. 06. 2020
22. – 23. 06. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

Přihlásiť sa na kurz

Nehodí sa Vám tento termín?

Dajte nám vedieť