Naše kurzy

Naše kurzy pokrývajú celý dodávateľský reťazec

Certifikácia APICS

Hlavnými výhodami kurzov od organizácie APICS je komplexné porozumenie a získanie perfektné orientácie v riadenií dodávateľského reťazca. Je len na Vás, na akej časti sa chcete zamerať, môžete si vybrať kurz podľa potrieb. Počas prípravy na skúšku a jej skladanie získate dokonalú slovnú zásobu a naučíte sa používať presné odborné termíny v angličtine, takže pre Vás už komunikácie nebude problém. Certifikáty od APICS sú medzinárodne uznávané, čo Vám poskytne výhodu pri pracovných pohovoroch po celom svete.

Otvorené kurzy

Otvorené kurzy pre jednotlivcov z rôznych firiem a odborov ponúka zaujímavé príležitosti. Okrem individuálneho prístupu od skúseného APICS inštruktora, budete mať možnosť zdieľať svoje skúsenosti k danej problematike s odborníkmi z odboru a nadviazať tak cenné kontakty. Kurzy väčšinou prebiehajú v Bratislave.

Firemné kurzy

Firemné kurzy sú na mieru upravené potrebám firmy. Obsah jednotlivých certifikácií môže byť zameraný na špecifiká Vášho oboru. Tieto kurzy väčšinou prebiehajú priamo vo firme od minimálneho počtu 5 študentov.

Online výučba

Je Váš tím rozprestretý po niekoľkých miestach po Slovensku alebo dokonca po celom svete? Neutrácajte za dopravu a ubytovanie. Máme pre Vás riešenie v podobe online kurzu. Výučba prebieha naživo cez web kameru, teda zostáva neustála možnosť interakcie s inštruktorom i kolegami.

Možnost výučby v ČJ

Máte v tíme kolegov, ktorí nevedia dobre po anglicky, ale chcete im pomôcť sa zlepšovať? Zaistite im výučbu v českom jazyku. Český kurz ponúka rovnaký obsah ako anglický len bez záverečnej skúšky a medzinárodného certifikátu. Najobľúbenejším českým kurzom je CPIM Part 1 – Základy riadenia dodávateľského reťazca. Tieto kurzy prebiehajú vždy ako firemné kurzy od minimálneho počtu 5 študentov.

Certifikácia

Production and Inventory Management

Kurzy potrebné pre získanie certifikátu CPIM Vás dokonale pripraví na zvládanie interných procesov, plánovanie zdrojov a výroby. Vďaka skvelej výukové technike pre Vás nebude problém uplatniť získané znalosti v praxi. Pre získanie certifikátu je potrebné zložiť dva kurzy a dve skúšky.

Viac informácií
Certifikácia

Supply Chain Professional

Kurz potrebný pre získanie certifikátu CSCP Vás dokonale pripraví na riadenie širšieho dodávateľského reťazca od vstupných materiálov až po koncových zákazníkov. Vďaka skvelej výukovej technike pre Vás nebude problém uplatniť vedomosti v praxi. Pre získanie certifikátu je potrebné zložiť jeden kurz a jednu skúšku.

Viac informácií
Certifikácia

Logisticts, Transportation and Distribution

Kurz potrebný pre získanie certifikátu CLTD Vás naučí, ako vytvoriť efektívné logistické, prepravné a distribučné procesy v prevádzke firmy. Vďaka skvelej výukové technike pre Vás nebude problém uplatniť získané znalosti v praxi. Pre dosiahnutie certifikátu je potrebné zložiť jeden kurz a jednu skúšku.

Viac informácií
Nová certifikácia

Professional Forecaster

Kurz potrebný pre úspešné získanie certifikátu prináša komplexný pohľad na proces plánovania dopytu a S & OP. Poskytuje nástroje pre spresňovanie jednotlivých plánov pre maximálnu efektivitu riadenia procesov vo firme. Pre získanie certifikátu je potrebné zložiť 3 online skúšky.

VIAC INFORMÁCIÍ
CPF_box_2