Certified in Production and Inventory Management

CPIM

Pomáhá řídit interní procesy a plánovat zdroje a výrobu

O čem je kurz?

Detailněji zaměřený vzdělávací program CPIM je určený pro profesionály z oboru řízení interních procesů, plánování výroby a kapacit a řízení zdrojů. Výukový program nabízí strategický pohled do všech klíčových částí plánování zdrojů a řízení výroby. Certifikát CPIM je prestižním označením, které ukazuje vaši iniciativu a odhodlání získat nejnovější odborné znalosti a dovednosti. Kurz již úspěšně absolvovalo více než 107 000 profesionálů. Pro získání certifikátu CPIM je potřeba absolvovat dva kurzy a složit dvě zkoušky.

1
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pro koho je kurz CPIM určen

 • Pracovníky se zaměřením na interní část dodavatelského řetězce (plánování, řízení zdrojů a výroby)
 • Pracovníky na pozicích z oddělení plánování, řízení zdrojů a výroby
 • Buyer / Planner, Product Planner, Material Manager, Supply Planner (plánovač zásobování), Manager, Konzultant, Supply Chain Analyst (analytik dodavatelského řetězce) , Inventory Analyst (analytik zásob), Demand Analyst (analytik poptávky), Supply Chain Manager

Obsah kurzu CPIM

Kurz CPIM poskytuje absolventům znalosti a nástroje nezbytné pro efektivní řízení interních procesů dodavatelského řetězce a umožňuje jim vytvářet účinnější provozní procesy v plánování, řízení zdrojů a výroby.

CPIM – část 1

Basics of Supply Chain Management

 • Seznámíme Vás se základní terminologií a naučíme Vás základní koncepty související s řízením toku materiálu od dodavatelů k zákazníkům.

CPIM – část 2

Modul 1: Strategic Management of Resources

 • Naučíme Vás,  jak zavést strategické plánování dovnitř organizace pro efektivní využívání zdrojů a nastavení procesů.

Modul 2: Master Planning of Resources

 • Naučíme Vás, jak vybrat správné metody pro transformaci prodejů, marketingu a obchodních požadavků do realizovatelného výrobního plánu. Řízení poptávky, sestavení S&OP plánu a provozního plánu jsou klíčové prvky tohoto modulu.

Modul 3: Detailed Scheduling and Planning

 • Detailně probereme operativní řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Zaměříme se na řízení zásob, nákup vstupujícího materiálu, řízení dodavatelů a výpočtu požadavku kapacit.

Modul 4: Execution and Control of Operations

 • V závěrečném modulu Vás naučíme principy a techniky potřebné k plánování, kontrole, měření a zhodnocení efektivnosti výrobních operací.

course

Jak probíhá kurz

Oba kurzy jsou dlouhé 4 dny. Každý kurz je rozdělen na dvě části po dvou dnech. Během 32 hodin se Vám bude věnovat zkušený, certifikovaný instruktor. Vyučovacím jazykem je angličtina.

 

Výhody otevřených kurzů s lektorem:

 • Individuální přístup zkušeného APICS instruktora, který s Vám sdílí jeho osobní zkušenosti a poznatky.
 • Možnosti networkingu: sdílení zkušeností a zajímavé diskuze v různorodé skupině odborníků z oboru.
 • Vyhovující časy a tempo kurzu

CPIM výukové materiály

Učebnice:

 • Veškeré teoretické znalosti, které jsou potřebujete pro absolvování kurzu CPIM jsou obsažené ve výukových materiálech.
 • Na konci každé kapitoly je sekce s kontrolními otázkami, sloužící k upevnění nově získaných znalostí.
 • Informace v knize jsou spolehlivé. Kvalitní obsah je zaručen na základě více než 350 různých referencí.

E-learning

 • Díky přístupu do online sekce můžete procvičovat otázky s ukázkovými zkouškami a to vše na mobilu bez nutnosti nošení papírových verzí. V E-learningu naleznete:
 • Pretest (před kurzem) a Posttest (po kurzu)
 • kvízové otázky rozřazené dle jednotlivých kapitol
 • 2 zkušební testy
 • online shrnutí jednotlivých kapitol
 • kartičky pro rychlé zapamatování
 • přístup ke studiu i testům z mobilu
exam

Certifikační zkoušky CPIM

K získání certifikátu CPIM je potřeba složit obě zkoušky CPIM – část 1 a CPIM – část 2. Po složení zkoušky z první části získáte certifikát Recognition of Achievement, se kterým se můžete hlásit na druhou část, po které již obdržíte plnohodnotný certifikát CPIM.

 

 • Zkoušky probíhají na počítačích v testovacích centrech Pearson VUE.
 • Každý test se skládá ze 150 testových (multiple-choice) otázek v anglickém jazyce.
 • Na vyplnění testu máte 3,5 hodiny.
 • Výsledek zkoušky se dozvíte hned po ukončení.

Cena

CPIM – část 1

Kurz (32 hodin)     1.355 EUR

Výukové materiály     600 EUR

Zkouška     645 EUR

Celkem     2.600 EUR

CPIM – část 2

Kurz (32 hodin)     1.355 EUR

Výukové materiály     700 EUR

Zkouška     645 EUR

Celkem     2.700 EUR

Oficiální ceník v EUR bez DPH. Cena zahrnuje 32 hodin s APICS certifikovaným lektorem, oficiální učebnice, přístup do e-learningu a poukaz na závěrečnou zkoušku. Pro specifické poptávky vždy připravujeme individuální kalkulace.

Nejbližší kurzy

CPIM – #1

27. – 28. 02. 2020
12. – 13. 03. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPIM – #1

06. – 07. 04. 2020
20. – 21. 04. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

CPIM – #2

26. – 27. 03. 2020
08. – 09. 04. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPIM – #2

14. – 15. 05. 2020
28. – 29. 05. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

Nehodí se Vám tento termín?

Dejte nám vědět