Certified Professional Forecaster

CPF

Pomáhá zdokonalovat plánování pro maximální efektivitu řízení firmy

O čem je kurz?

Společnosti jsou dnes více a více závislé na zpracování tzv. big data. To vytváří na trhu práce požadavek po lidech, kteří jsou schopni tyto data zpracovat. Nástup umělé inteligence, využívání prediktivních analýz a vysoká volatilita trhu nutí společnosti investovat do plánovacích nástrojů. To dává možnost těmto lidem stát se klíčovými v rámci firemních pozic a to hlavě pro jejich schopnost pracovat s reálnými daty a ty využít v aplikaci nejmodernějších technologií.

 

CPF kurz přináší komplexní pohled na proces plánování poptávky a S&OP. Poskytuje nástroje pro zpřesňování jednotlivých plánů pro maximální efektivitu řízení procesů ve firmě.

 

Garantem certifikace je Institute of Business Forecasting & Planning.

CPF_box_2
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pro koho je kurz CPF určen

 • Specialisté, kteří mají ambici stát se experty v oblasti forecastu, plánování poptávky a S&OP plánu
 • Odborníci ze všech oblastí Supply Chain Managementu
 • Demand Planning Manager, Demand Planner, Supply Chain Manager, Forecasting Analyst, Forecasting Manager, Inventory Manager, Master Scheduler, S&OP Professional
 • Marketing Manager, Sales Manager, Specialsté implementace ERP, kteří chtějí znát principy plánování.

Obsah kurzu CPF

CPF kurz přináší komplexní pohled na proces plánování poptávky a S&OP. Poskytuje nástroje pro zpřesňování jednotlivých plánů pro maximální efektivitu řízení procesů ve firmě.

CPF

Základy plánování poptávky a vytváření forecastu: lidé, procesy, technologie

 • Naučíte se, jakou základní strukturu by měl mít proces demand planningu, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Zároveň zjistíte, jak proces tvorby forecastu ovlivní jeho přesnost. Přesný forecast je poté akceptován jako základní zdroj dat pro plánování v organizaci.

Proces plánování poptávky a vytváření plánu

 • Pochopíte efekt býčího ocasu (bullwhip effect) a jeho dopad na tvorbu forecastu a plánování. Naučíte se, jak tento efekt elimimovat a pochopíte klíčové prvky, které mísíte vzít v úvahu při plánování napříč dodavatelským řetězcem.

Spolupráce – základní prvek kvalitního S&OP

 • Naučíte se, jak řídit proces S&OP efektivně ve spolupráci s kolegy z ostatních oddělení. Zároveň si představíme tzv. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishemenet), jeho faktory úspěchu i výzvy.

Řízení dat a jejich čištění o nepravidelné jevy

 • Vysvětlíme vám, jak definovat a najít potřebná data pro vytvoření co nejpřesnějšího plánu. Zároveň se naučíte tyto data očistit. Ukážeme Vám, jaké praktiky použít v případě, že data pro určité období chybí. Zjistíte, jak se chovat k promo akcím, sezónním výkyvům nebo ke změně trendu ve vývoji.

Plánovací modely: Metoda časových řad

 • Pochopíte základní rozdíl mezi metodou časových řad, regresními modely a model analýzy příčin a následků. Zjistíte, jak vyhodnotit přesnost plánu pro zvolený plánovací model.

Model analýzy příčin a následků / Regresní model plánování

 • Naučíte se výhody použití modelu analýzy příčin a následků a regresního modelu plánování. Stejně tak zjistíte, kdy a jak je použít.

Plánování nového výrobku

 • Jak se chovat v případě tvorby plánu pro nový produkt nebo službu. Jaké modely je možné použít a jak můžeme využít jejich kombinace, tzv. difuzního modelu.

Software – základ každého kvalitního plánu

 • Zvolit správný software pro podporu plánovacího procesu je vždy obtížné. Naučíte se na jaké atributy se zaměřit, jaké funkční požadavky definovat pro uspokojení požadavků na software.

Příklady z praxe, best practices

 • Naučíte se řídit efektivně proces plánování. Zjistíte, jak postupovat při závěrečné prezentaci plánu a co by tato prezentace měla obsahovat. Pochopíte různé úrovně prezentace pro různé úrovně managementu. Správná prezentace je základem úspěšného převedení plánu do reality napříč celou organizací.

course

Jak probíhá kurz

Tři dny výuky se zkušenými lektory. Dohromady 24 hodin nabitých informacemi. To vše za pomocí mezinárodní anglické terminologie, díky které si budete rozumět s kolegy po celém světě.

 

Celé školení je zaměřeno na propojení teorie s opravdovými příklady z praxe. To vše doplněno o konkrétní výpočty pomocí MS Excel a živé demo programu ForecastPro.

CPF výukové materiály

 • Oficiální tištěné materiály od IBF CPF Certification program (Fundamentals of Demand Planning & Forecasting, Chaman L. Jain, 2017, ISBN978-0-983941323). 24 kapitol na 260 stránkách.
 • Podklady k prezentaci lektora s názornými příklady a možnostmi využití v praxi. Otázky a odpovědi k jednotlivým případovým studiím.
 • Diskuze během kurzu s kolegy z různých společností.
 • Ukázka praktických postupů využití plánovacích modelů v MS Excel a další cvičení založené na analýze časových řad uvedených ve studijních materiálech.
exam

Certifikační zkoušky CPF

Po absolvování kurzu se student sám rozhoduje, zda chce studium zakončit zkouškami a získat tak CPF certifikát. Je třeba splnit základní kritéria a úspěšně absolvovat 3 zkoušky

 

 • Zkoušky probíhají on-line
 • Zkouška 1: 150 otázek s možností odpovědí ABC
 • Zkouška 2: 125 otázek s možností odpovědí ABC
 • Zkouška 3: 100 otázek s možností odpovědí ABC
 • Na každou zkoušku máte 2 hodiny času.
 • Certifikát IBF získáte, pokud každou ze zkoušek absolvujete alespoň na 70 %

 

Základní kritéria účastníka zkoušky:

 • Minimálně bakalářský titul a jeden rok profesních zkušeností z oblastní vytváření forecastu nebo plánování
 • nebo dva roky profesních zkušeností z oblastní vytváření forecastu nebo plánování.

Nejbližší kurzy

CPF

18. – 20. 03. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPF

23. – 25. 03. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

CPF

10. – 12. 06. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

CPF

17. – 19. 06. 2020

Brno – 9:00 – 17:00

Nehodí se Vám tento termín?

Dejte nám vědět