Certified in Logistics, Transportation, and Distribution

CLTD

Pomáhá s taktickým plánováním logistiky a distribuce

Objevte o čem je kurz CLTD

Specificky zaměřený vzdělávací program CLTD je určen pro profesionály z oboru logistiky a distribuce. Výukový program nabízí velmi hluboký náhled do možností efektivních přístupů ke všem fázím přepravy. Certifikát CLTD je prestižním označením, které ukazuje Vaši iniciativu a odhodlání získat nejnovější odborné znalosti a dovednosti. Kurz již úspěšně absolvovalo více než 1 000 managerů.

3
Portrait Of Young Businessman With Business Team

Pro koho je kurz určen

 • Pracovníky se zaměřením na finální fáze dodavatelského řetězce (logistika, transport a distribuce)
 • Logistics engineer (inženýr logistiky), Logistician (logistik), Analytik, Logistics planner/specialist (plánovač logistiky), Distribution manager (manažer distribuce), Inventory manager (správce zásob), Logistics manager (vedoucí logistiky), Traffic manager (správce provozu), Traffic analyst (analytik provozu), Transportation manager (správce dopravy), Vendor inventory manager (správce inventáře dodavatelů), Warehouse operations manager (správce provozu skladů), Reverse logistics manager (manažer zpětné logistiky)

Obsah kurzu CLTD

Kurz CLTD poskytuje absolventům znalosti a nástroje nezbytné pro efektivní řízení koncových fází dodavatelského řetězce a umožňuje jim vytvářet účinnější provozní procesy v logistice, řízení transportu a distribuci.

CLTD

Modul 1: Logistics and supply chain overview

 • V úvodní kapitole Vás naučíme vnímat rozdíly mezi strategií logistiky a strategií celé společnosti. Dále Vám pomůžeme vytvořit klíčové ukazatele a ukážeme jak měřit výkonnost procesů.

Modul 2: Capacity planning and demand management

 • Naučíme Vás, jak začlenit plánování do logistických procesů, dále pak, jak převést informace o poptávce do plánování kapacit pro sklad a transport.

Modul 3: Order management

 • Naučíme Vás, jak vytvářet, plánovat a kontrolovat procesy nezbytné ke pracování objednávek. Díky sledování a měření výkonu dodavatelů a přepravců, které s Vámi také probereme, pro Vás nebude problém pružně reagovat na zákaznickou poptávku

Modul 4: Inventory and warehouse management  

 • Naučíme Vás, jak vytvořit takovou strategii udržování zásob, aby byli zákazníci maximálně uspokojení i přes minimální nutné zásoby na skladě.

Modul 5: Transportation

 • Naučíme Vás, jak efektivně řídit procesy transportu a zároveň jak vybrat ideální typ dopravy pro výrobek na základě rychlost dodání, rozměrů balíku, objemu produktu, četnosti, dostupnosti a nákladu za zásilku.

Modul 6: Global logistics consideration

 • Představíme Vám praktické fungování teorie mezinárodního obchodu, zahrnující obchodní podmínky a mezinárodní dohody.

Modul 7: Logistics network design

 • Naučíme Vás, jak zanalyzovat transportní a distribuční požadavky Vaší společnosti, jak vytvořit sítě skladů a transportních cest, díky kterým budou zajištěny včasné dodávky a uspokojení zákaznických potřeb.

Modul 8: Reverse logistics and sustainability

 • V závěrečné části kurzu Vám vysvětlíme proč a jakým způsobem bychom měli k otázce zpětné logistiky přistupovat, jak plánovat zdroje a řízení zpětné logistiky.

course

Jak probíhá kurz

Kurz je dlouhý 4 dny a je rozdělen na dvě části po dvou dnech. Během čtyřech dnů se Vám bude 32 hodin věnovat zkušený, certifikovaný instruktor. Vyučovacím jazykem je angličtina. Dále nabízíme otevřené kurzy pro jednotlivce a firemní kurzy, které jsou upravené na míru a s možností výuky v českém jazyce (min 5 studentů).

 

Výhody otevřených kurzů s lektorem:

 • Individuální přístup zkušeného APICS instruktora, který s Vám sdílí jeho osobní zkušenosti a poznatky.
 • Možnosti networkingu: sdílení zkušeností a zajímavé diskuze v různorodé skupině odborníků z oboru.
 • Vyhovující časy a tempo kurzu

CLTD výukové materiály

Učebnice:

 • Veškeré znalosti, které jsou potřebné ke složení zkoušky kurzu CLTD jsou obsažené ve 4 knihách.
 • Na konci každé kapitoly je sekce s kontrolními otázkami, sloužící k upevnění nově získaných znalostí.
 • Na informace v knize se můžete spolehnout. Kvalitní obsah je zaručen na základě více než 350 různých referencí.

E-learning

 • Díky přístupu do online sekce můžete procvičovat otázky s ukázkovými zkouškami a to vše na mobilu bez nutnosti nošení papírových verzí. V E-learningu naleznete:
 • Pretest (před kurzem) a Posttest (po kurzu)
 • kvízové otázky rozřazené dle jednotlivých kapitol
 • 2 zkušební testy
 • online shrnutí jednotlivých kapitol
 • kartičky pro rychlé zapamatování
 • přístup ke studiu i testům z mobilu
exam

Certifikační zkouška CLTD

 • Podmínky připuštění ke zkoušce:
  • 3 letá praxe v oboru
  • Bakalářský titul, nebo mezinárodní ekvivalent
  • platná certifikace CPIM, CSCP, CTL, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CPM, CSM nebo CPSM
 • Zkouška probíhá na počítačích v testovacích centrech Pearson VUE
 • Test se skládá ze 150 testových (multiple-choice) otázek v anglickém jazyce.
 • Na vyplnění testu máte 3,5 hodiny.
 • Výsledek zkoušky se dozvíte hned po ukončení.

Cena

Kurz (32 hodin)     1.100 EUR

Výukové materiály     2.100 EUR

Zkouška     500 EUR

Celkem     3.700 EUR

Oficiální ceník v EUR bez DPH. Cena zahrnuje 32 hodin s APICS certifikovaným lektorem, oficiální učebnice, přístup do e-learningu a poukaz na závěrečnou zkoušku. Pro specifické poptávky vždy připravujeme individuální kalkulace.

Nejbližší kurz

CLTD

03. – 04. 06. 2020
22. – 23. 06. 2020

Praha – 9:00 – 17:00

Přihlásit se na kurz

Nehodí se Vám tento termín?

Dejte nám vědět