Modul 1 Základní principy řízení dodavatelského řetězce

Základní principy řízení dodavatelského řetězce je první modul programu CSCP. Tento modul vás naučí základní koncepce a strategie používané pro efektivní řízení dodavatelského řetězce. Obsahuje přehled dodavatelského řetězce, jeho řízení a zlepšování.

Hlavní okruhy řešených problémů jsou:

  • Koncept řízení dodavatelského řetězce
  • Sladění dodavatelského řetězce a obchodní strategie
  • Klíčové úvahy jak navrhnout dodavatelské řetězce a jak je neustále zlepšovat
  • Klíčová opatření pro plánování a řízení zásob
  • Základy logistiky
  • Identifikace a řízení tržních segmentů
  • Předpovědi poptávky a techniky řízení
  • Klíč k efektivnímu CRM (Customer Relationship Management)
  • Hlavní koncepce řízení dodávek