Strategie dodavatelského řetězce, jeho design a dodržování

Strategie dodavatelského řetězce, jeho design a dodržování je druhý modul programu CSCP.

Zabývá se návrhem dodavatelského řetězce a procesy, které podporují strategii podniku, zlepšení trvalé udržitelnosti organizace a jejích obchodních partnerů a dodržování platných předpisů a dobrovolných norem.

Hlavní okruhy řešených problémů jsou:

  • Postupy trvalé udržitelnosti při návrhu a provozu dodavatelského řetězce
  • Riziko, jeho důvody, důsledky a metody jeho zmírňování
  • Globálně rozptýlená nabídka a poptávka
  • Vliv globalizace na příchozí a odchozí logistiku
  • Měření účinnosti v dodavatelském řetězci a jeho schopnosti reagovat
  • Hlavní koncepce CRM (strategie, technologie a klíčové výzvy související s prováděním)
  • Základy řízení dodavatelského vztahu (SRM)
  • Plánování zásob a kontrolní metody