Strategické řízení zdrojů (SMR)

Strategické řízení zdrojů je zastřešující modul programu CPIM. Zahrnuje vyšší úroveň myšlení strategického plánování a provádění operací. Zabývá se výběrem vhodných metod a technik pro konkrétní potřeby a porozuměním integrované povahy provozu. Konkrétně zkoumá vztah existujících a nově vznikajících procesů a technologií s provozní strategií a dalšími funkcemi dodavatelského řetězce jak pro výrobu, tak služby.

Pro maximální pochopení obsahu kurzu doporučujeme uchazečům, aby se nejdříve seznámili s informacemi a koncepty přestavenými v předchozích CPIM modulech.

Modul SMR je rozdělen do tří hlavních oblastí:
 

Pochopení podnikatelského prostředí (25%):

 • Globalizace / Aspekty geografické polohy
 • Požadavky na informace o udržitelném rozvoji

Rozvoj provozní strategie (45%):

 • Parametry výkonnosti / cíle
 • Design výrobku / služby
 • Struktura a infrastruktura
 • Strategie koordinace
 • Měření
 • Logistika
 • Proces organizační
 • angažovanosti

Zavádění provozní strategie (30%):

 • Rizika a snižování rizik
 • Řízení změn
 • Systémy infrastruktury