Provádění a řízení operací (ECO)

Provádění a řízení operací (ECO) je jedním z modulů klíčových kompetencí v rámci programu CPIM. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: provádění operačních plánů a harmonogramů, řízení zadávání práce příslušným operačním oblastem a hlášení měření výkonnosti.

Provádění a řízení operací zahrnuje principy, postupy a techniky nezbytné pro plánování, regulaci, měření a vyhodnocování výrobních a zpracovatelských provozů. Vyvíjí rovněž iniciativu v oblasti kvality a neustálém zlepšování plánů, provádí inventury zásob. V neposlední řadě tento modul představuje techniky pro hodnocení výkonnosti a sběr dat pro efektivní zpětnou vazbu.

Modul ECO je rozdělen do tří hlavních oblastí:

Priority a pořadí vykonávané práce (40%):

 • Rozhraní
 • Provozní prostředí
 • Pochopení a řízení operací vývojem harmonogramu

Realizace plánů, zavádění fyzických kontrol a podávání zpráv o výsledcích prováděných činností (40%):

 • Pochopení procesů „push“ systémů
 • Pochopení procesů „pull“ systémů
 • Komunikování interních informací
 • Komunikování externích informací – zákazník/dodavatel
 • Pohyb a lokalizace materiálu
 • Iniciativy v oblasti kvality, eliminace odpadů a zavádění plánu průběžného zlepšování

Hlášení výkonnosti a zpětná vazba (20%):

 • Procesy řízení kvality
 • Monitorování výkonnosti dodavatele
 • Monitorování a měření provozní výkonnosti
 • Procesní řízení nákladů