Otázky a odpovědi (FAQ)

Proč si vybrat jako partnera pro certifikaci Supply Chain Education s.r.o.?

Naše společnost je oficiálním partnerem APICS. Všichni naši konzultanti prošli certifikací APICS. Znají do detailu všechny části certifikace a dokáží poradit ve všech fázích certifikačního procesu. Ke každému zákazníkovi volíme individuální přístup. V případě jakékoli nejasnosti nás student může kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo osobně a nastalou situaci hned řešíme.

Kdo je APICS?

APICS „Sdružení pro řízení provozu“ je světovým lídrem a hlavním zdrojem poznatků v řízení provozu včetně výroby, skladováni, nákupu, logistiky, prostě celého dodavatelského řetězce. Od roku 1957, kdy byla společnost založena v USA, se firmy i jednotlivci spoléhají na APICS díky vynikajícímu školení, mezinárodně uznávaným certifikacím a celosvětovou sítí vyškolených profesionálů.

Jaký je rozdíl mezi certifikátem CPIM a CSCP?

Certifikace CPIM je zaměřena na operativu procesů. Certifikace je rozdělena do 5 modulů (5 zkoušek), kde v každém modulu jdou studenti do hloubky dané problematiky. CPIM je vhodné pro pracovníky, kteří denně řeší operativní záležitosti dodavatelských řetězců. Díky znalostem CPIM budou schopni nalézat optimální řešení pro každou situaci.

Certifikace CSCP nabízí studentům možnost pochopit a nahlížet na supply chain jako na strategickou součást každé firmy. Certifikace je vhodná pro zaměstnance, kteří již mají praxi v oblasti supply chain. Absolvování jím nabídne pochopit celý řetězec událostí komplexně. Stanou se tak profesionály, kteří dokáží vytvářet maximálně efektivní dodavatelské řetězce s přihlédnutím ke všem omezujícím faktorům. Významná část je věnována zvyšování výkonnosti za pomoci moderních technologií a využití dat. CSCP je zakončenou jedinou zkouškou.

Proč studovat pouze 1. modul certifikátu CPIM - BSCM?

Základy řízení dodavatelského řetězce (BSCM) je vstupní modul programu CPIM. Tento program vám dává dobrý přehled pojmů, nástrojů a terminologie specifických pro výrobu a řízení zásob. Poskytuje základní definice a pojmy pro plánování a řízení toku materiálu do vašeho podniku a ven z vašeho podniku. Také popisuje základní vztahy mezi činnostmi, které se vyskytují v rámci dodavatelského řetězce od dodavatelů k zákazníkům. Program BSCM je dobrým základem jak pro program CPIM, tak pro program CSCP.

BSCM je také vhodné pro zaměstnance, kteří jsou v oboru noví nebo přešli z jiného oddělení v rámci firmy.

Uchazeči, kteří složí zkoušku z modulu BSCM získají osvědčení Recognition of Achievement Certificate, které dokládá, že držitel osvědčení ovládá základy řízení dodavatelského řetězce.

Co mi certifikace přinese?

Tím, že získáte BSCM, CPIM nebo CSCP certifikaci, si ověříte své znalosti a dovednosti v oblasti řízení provozu. Získání certifikace APICS ukazuje Vaše nasazení pro Vaši profesi, zvyšuje Váš potenciál pro zaměstnavatele a nabízí cestu ke kariérnímu postupu. Osvojíte si používat přesné anglické výrazy a termíny v oblasti supply chain managementu. V komunikaci s Vaším mezinárodním partnerem budete používat vždy řeč profesionála, kterou prokážete Vaše znalosti a zároveň si získáte respekt Vašich partnerů a spolupracovníků. Certifikát je mezinárodním dokladem, který je uznáván po celém světě.

V jakém jazyce certifikace probíhá?

Učebnice, kurz i zkouška jsou v anglickém jazyce. Absolvováním získáváte mezinárodně uznávaný certifikát, který je důkazem nejen Vašich odborných znalostí ale i Vašeho jazykového vybavení. Certifikace je nejlepším důkazem toho, že dokážete pracovat v dnešním globálním prostředí dodavatelských řetězců.

Kdy a kde jsou kurzy s lektorem?

Kurzy s lektorem se otevírají na základě poptávky od nezávislých kandidátů. Pro otevření kurzu je zapotřebí 6 studentů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zařadíme Vás do databáze a zároveň Vám sdělíme pravděpodobné období otevření kurzu.

Je možné kurz pořídit pro skupinu zaměstnanců?

Ano. V tomto případě nabízíme tzv. „in-company“ kurzy. Náš lektor dojíždí přímo do Vašich kanceláří, kde probíhá školení. Pro Vás je hlavní výhodou ušetřený čas zaměstnanců, kteří nemusí nikam dojíždět. Veškeré parametry školení jsou stanovovány vždy na základě konkrétní poptávky. Čas školení i jeho intenzita je plně přizpůsobena požadavkům a očekávání klienta.

Jak probíhá zkouška? Kde a kdy mohu zkoušku absolvovat?

Od roku 2015 spolupracuje APICS se společnosti Pearson Vue, která provozuje síť certifikovaných on-line testovacích center. Samotný test probíhá na počítači. V Česku je možné zkoušku absolvovat v Praze, Brně a Ostravě. Pro náš region dále připadá v úvahu Vídeň, Bratislava a Košice.

Zkoušku je možné absolvovat v tzv. zkouškových oknech, která jsou vypsaná společností APICS čtyřikrát za rok. Po uplatnění kreditu na zkoušku si student vybírá konkrétní místo, datum a čas zkoušky podle jeho preferencí. Jedinou podmínkou je dodržet stanovené zkouškové okno. Aktuální vypsaná okna jsou uvedené v sekci „Informace o zkoušce“.

Kdy mi je doručen výsledek?

Výhodou testů na počítači je rychlost jejich vyhodnocení. Výsledek je studentovi doručen ihned po ukončení testu. Následně dostane tištěnou formu výsledku. V případě absolvování je studentovi doručen diplom na jeho adresu uvedenou v intranetu APICS. Doručení je obvykle do 30 dnů od absolvování.

Jak postupovat v případě, kdy u testu neuspěji?

Samozřejmě je zde možnost opravy. Student si ale musí pořídit nový kredit na zkoušku. Zkoušku může znovu absolvovat nejdříve v dalším zkouškovém okně. V případě CSCP je opravný kredit cenově zvýhodněn. Proto nás neváhejte kontaktovat i v případě neúspěchu. Jako oficiální partner APICS máme někdy možnost využít promoční akci APICS, kdy nabízí studentům opravnou zkoušku zdarma. Toto ale není obecným pravidlem.

Mohu absolvovat certifikát jako samostudium?

Ano. V tomto případě můžete využít našich služeb pro zakoupení učebnic a kreditu. Díky našemu partnerství s APICS jsme Vám schopni nabídnout i lepší ceny než v případě přímého nákupu z USA. Zároveň vám zajistíme maximální podporu s administrativou spojenou s certifikací.

Naše lekce jsou pro studenty přidanou hodnotou, kdy projdou studijní materiály s naším lektorem. Kurz je dokáže lépe připravit na zkoušku, protože lektor ví, která témata zdůraznit, dává jim příklady z praxe i naznačuje styl a formu testovacích otázek u každého tématu. Proto nabízíme i možnost on-line konzultací s lektorem i pro samostatné studenty.

Které společnosti již s námi spolupracovali?

V Česku působíme od roku 2013. Mezi naše významné klienty patří společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CZECH AND SLOVAK, s.r.o., BEL Sýry Česko, a.s., Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., DHL Information Services (Europe), s.r.o.