Obchodní podmínky

 1. Ceny uvedené na webových stránkách

  Všechny ceny uvedené na internetových stránkách www.supply-chain-education.cz jsou informativní a zároveň bez DPH. Cena konkrétního produktu nebo služby se stanovuje individuálně pro každou poptávku.

 2. Přihlášení do kurzu

  Přihlášení do kurzu probíhá na základě kontaktu mezi zástupcem Supply Chain Education s.r.o. a poptávajícím. Po dohodnutí všech podmínek (tzn. objednané služby a produkty, jejich cena, časový horizont) zástupce Supply Chain Education s.r.o. zasílá objednávku na poptávajícího. Poptávající objednávku vytiskne a podepíše. Následně podepsanou objednávku oskenuje a zašle zpět zástupci Supply Chain Education s.r.o.

 3. Platba za kurz

  Na základě potvrzené objednávky Supply Chain Education s.r.o. vystavuje faktura. Splatnost faktury je standardně 15 dnů. Pokud zákazník požaduje jinak, je zapotřebí toto dohodnout se zástupcem Supply Chain Education s.r.o. Fakturu resp. platbu lze vystavit v těchto měnách: CZK, EUR, CHF.

 4. Storno podmínky

  Pokud se společnost nebo jednotlivec rozhodne pro zrušení účasti na kurzu, Supply Chain Education s.r.o. uplatní následující storno poplatky.

  Lhůta Storno podmínka
  Zrušení před vystavením faktury Bez storno poplatku
  Zrušení po vystavení faktury ale dříve než 60 dní před začátkem kurzu Storno poplatek 30 % z fakturované částky
  Zrušení po vystavení faktury ale dříve než 30 dní před začátkem kurzu Storno poplatek 60 % z fakturované částky
  Zrušení po vystavení faktury ale ve lhůtě kratší než 30 dní před začátkem kurzu Storno poplatek 90 % z fakturované částky
  Zrušení v průběhu kurzu Storno poplatek 100 % z fakturované částky
 5. Nemožnost účasti na kurzu

  V případě absence na kurzu se zmeškaná výuka ze strany Supply Chain Education s.r.o. nenahrazuje. Student se může dohodnout na náhradě/přesunutí zmeškané výuky na další kurz, který bude probíhat. Pokud je student nucen odložit celý kurz (např. z důvodu stáže v zahraničí), Supply Chain Education s.r.o. se mu pokusí vyhovět a najít další vhodný termín. Toto ale není pravidlem. V tomto případě zde existuje možnost vzniku dodatečných nákladů, které bude Supply Chain Education s.r.o. požadovat po objednavateli.

 6. Kredit na zkoušku

  Pokud si objednavatel zakoupí kredit ke složení certifikace, Supply Chain Education s.r.o. mu tento kredit poskytne na vyžádání. Platnost kreditu je 6 měsíců od vydání, proto je kredit vydáván zpravidla po ukončení kurzu. Tím má student možnost získat dostatečný čas pro absolvování zkoušky. Vydání kreditu není možno stornovat a musí být uplatněn. Jinak propadá bez náhrady.

 7. Ostatní ustanovení

  Všechna další ustanovení, která nejsou zmíněna v bodech 1 až 6, se řídí platnými zákony České republiky.