Hlavní plánování zdrojů (MPR) 

Modul MPR je jedním z modulů klíčových kompetencí v rámci programu CPIM. Modul zahrnuje koncepty pro transformaci prodejů, marketingu a obchodních požadavků do realizovatelného výrobního plánu v různých podnikatelských prostředích. Rovněž se zabývá koncepcí a metodikou řízení plánovaných a skutečných požadavků od interních i externích zákazníků a distribučních sítí.

Dále modul popisuje metody pro integraci prodeje a provozních plánů, prognózy poptávky a požadavky ze strany zákazníků do konkrétního hlavního plánu výroby.

Modul MPR je rozdělen do čtyř hlavních oblastí:

Řízení poptávky (25%):

 • Obecné koncepty a funkce
 • Prognózování poptávky
 • Vedení zákaznického rozhraní

Prodeje a provozní plánování (25%):

 • Obecné koncepty a funkce
 • Úvahy o řízení
 • Prodeje a plánování procesu výroby
 • Vývoj a validace plánu výroby

Hlavní plánování (25%):

 • Obecné koncepty a funkce
 • Propojení hlavního procesu plánování s podnikatelským prostředím
 • Proces hlavního plánování
 • Úvahy o řízení
 • Pokročilé plánování a časování (APS)
 • Měření výkonnosti hlavního plánu

Plánování distribuce (25%):

 • Plánování distribuční sítě
 • Plánování doplňování zásob
 • Měření výkonnosti distribuční sítě a proces plánování