Detailní časování a plánování (DSP)

Detailní časování a plánování (DSP) je jedním z modulů klíčových kompetencí v rámci programu CPIM. Tento modul se zaměřuje na různé techniky materiálového a kapacitního plánování. Obsahuje podrobné popisy plánování materiálových požadavků (MRP), plánování kapacitních požadavků (CRP), procesů řízení zásob a dodavatelské plánování.

To představuje postupy materiálního a kapacitního plánování, které jsou použitelné pro různá průmyslová odvětví včetně oblasti služeb. Účastnící se také seznámí s dodavatelskými vztahy, principy „lean inventory“ a technikami a strategiemi outsourcingu.

Modul DSP je rozdělen do čtyř hlavních oblastí:

Plánování řízení zásob (30%):

 • Druhy a klasifikace zásob
 • Zásady skladového hospodářství
 • Plánování zásob
 • Přesnost, manipulace a skladování

Plánování materiálových požadavků jako podklad pro hlavní plán (25%):

 • Identifikace informací použitých v procesu materiálového plánování
 • Identifikace požadovaných charakteristik procesu detailního materiálového plánování
 • Mechanismus procesu detailního materiálového plánování
 • Udržování platnosti materiálového plánu
 • Správa plánu projektu

Plánování procesů jako podklad pro prioritní plán (25%):

 • Identifikace informací použitých v procesu detailního kapacitního plánování
 • Poznávání charakteristik a technik procesu detailního kapacitního plánování
 • Využívání procesu detailního kapacitního plánování
 • Měření výkonnosti procesu detailního kapacitního plánování

Plánování nákupu a zásobování z vnějších zdrojů (20%):

 • Vytvoření vztahů s dodavateli
 • Techniky a koncepty dodavatelských vztahů