Cena kurzu CPIM

CPIM kurz v rozsahu 104 hodin s instruktorem stojí pro jednotlivce 5'450 EUR, cena bez DPH.

Pro účastníky, kteří již dříve složili BSCM  zkoušku, stojí zbývající moduly CPIM (72 hodin) pro jednotlivce 3'900 EUR bez DPH.

V případě kurzu pro skupiny, resp. kurzy probíhající přímo v sídle společnosti (in-company trainings) se cena stanovuje na základě konkrétní poptávky.

Cena zahrnuje studijní materiály, e-learning a APICS slovník pojmů.

Ceny závěrečných zkoušek jednotlivých modulů je 350 EUR bez DPH.