Cena kurzu CPIM

CPIM Part 1 kurz v rozsahu32 hodin s instruktorem stojí pro jednotlivce 1'955 EUR, cena bez DPH.

CPIM Part 2 kurz v rozsahu 32 hodin s instruktorem stojí pro jednotlivce 2'055 EUR, cena bez DPH.

Cena zahrnuje studijní materiály, e-learning a APICS slovník pojmů.

V případě kurzu pro skupiny, resp. kurzy probíhající přímo v sídle společnosti (in-company trainings) se cena stanovuje na základě konkrétní poptávky.

Cena závěrečných zkoušek jednotlivých částí je 645 EUR bez DPH.