BSCM 

CPIM Part 1 - BSCM kurz s APICS certifikovaným lektorem v rozsahu 32 hodin stojí pro jednotlivce 1'955 EUR, cena bez DPH.

Součástí ceny jsou oficiální APICS učebnice CPIM Part 1, APICS slovník pojům a přístup do e-learningu.

V případě kurzu pro skupiny, resp. kurzy probíhající přímo v sídle společnosti (in-company trainings) se cena stanovuje na základě konkrétní poptávky.

Závěrečná zkouška stojí 645 EUR bez DPH.