Program Certifikovaný profesionál dodavatelského řetězce (CSCP)

CSCP program se skládá ze 3 modulů:

  • Modul 1: Základní principy řízení dodavatelského řetězce
  • Modul 2: Strategie dodavatelského řetězce, jeho design a dodržování
  • Modul 3: Implementace a provoz

Program poskytuje profesionálům dovednosti nezbytné k pochopení a zvládnutí integrace a koordinace aktivit v rámci dnes stále složitějších dodavatelských řetězců.

V rámci toho se budete schopni:

  • naučit navrhnout a vyvinout strategii dodavatelského řetězce, která odpovídá podnikové strategií
  • pochopit, jak řídit dodavatelské a odběratelské vztahy
  • rozpoznat, jak logistika, technologie a data mohou zvýšit výkonnost
  • zjistit, jak dosáhnout bezproblémové integrace všech procesů, vyhovět potřebám zákazníka, snížit náklady a zvýšit zisky.

CSCP zkouška vyžaduje v průměru 100 hodin příprav. Všimněte si, že to je průměr! Někdo, kdo je zcela nový v podnikání bude potřebovat více času než někdo, kdo má již mnoho pracovních zkušeností.