Proces certifikace CSCP

Prokažte své znalosti osvědčených postupů v řízení dodavatelského řetězce a složte APICS CSCP certifikaci!

Krok 1: Zažádejte o posouzení způsobilosti ke zkoušce

Prvním krokem v procesu certifikace CSCP je požádat o posouzení způsobilosti. APICS posoudí všechny žádosti a informuje žadatele, zda jejich žádost byla schválena nebo zamítnuta. Aby mohl být žadatel připuštěn ke zkoušce CSCP, musí splňovat jedno z následujících kritérií:

  • Bakalářský diplom nebo rovnocenné vzdělání plus dva roky souvisejících odborných zkušeností nebo
  • CPIM, CFPIM, CIRM nebo C.P.M. titul plus dva roky souvisejících odborných zkušeností nebo
  • Pět let souvisejících odborných zkušeností.

Zájemci mohou podat své žádosti on-line na webových stránkách APICS před termínem způsobilosti. Vezměte prosím na vědomí, že lhůty jsou velmi přísné! Do 2 týdnů APICS zašle schválení nebo odmítnutí. Pouze uchazeči se schválenou žádostí se mohou zaregistrovat na zkoušku CSCP. Prosím, pečlivě zkontrolujte vaše jméno a datum narození, když vyplnujete žádost. Na základě této informace vám APICS přidělí jedinečné identifikační číslo.

Jakmile bude kandidátova zkouška způsobilosti CSCP schválena a zájemce obdrží povolení přihlásit se ke zkoušce v budoucnu už nebude muset novou žádost o způsobilost podávat.

Krok 2: Registrace pro CSCP zkoušku

 CSCP program sice zahrnuje tři oblasti, ale existuje jen jedna zkouška a jedna certifikace.

Kandidát, který úspěšně složí CSCP zkoušku, obdrží mezinárodně uznávaný osobní CSCP certifikát přibližně 6 týdnů po oznámení úspěšného výsledku zkoušky.