Certifikovaný profesionál dodavatelského řetězce (CSCP)

APICS zahájil program Certifikovaný profesionál dodavatelského řetězce (CSCP), aby uspokojil měnící se vzdělávací potřeby v oblasti řízení dodavatelského řetězce.

Od výroby do sektoru služeb bez ohledu na to, zda společnost zásobuje podnikatelské nebo spotřebitelské trhy, důležitost role řízení dodavatelského řetězce roste ve všech organizacích. Zákazníci dnes očekávají vysokou kvalitu, nízké ceny, rychlé plnění jejich zakázky a včasné dodání. Aby byla organizace schopna úspěšně konkurovat, musí zlepšit výkonnost svého dodavatelského řetězce. Výsledkem je potom stav, kdy profesionálové dodavatelského řetězce, kteří ovládají moderní postupy chápou procesy a jsou schopni efektivně komunikovat s ostatními členy týmu, mají stále významnější podíl na celkovém úspěchu jejich organizací.

APICS vám přináší první komplexní vzdělávací program určený pro profesionály v provozu a v řízení dodavatelských řetězců. Program CSCP nabízí široký pohled na téma; přes vnitřní provoz až po všechny kroky v celém dodavatelském řetězci - od dodavatele přes výrobce až ke konečným spotřebitelům - a učí efektivně řídit tyto procesy a tím maximalizovat hodnotu dodavatelského řetězce společnosti.

Označení CSCP je určeno pro profesionály v oblasti provozu a řízení dodavatelského řetězce a je ideální pro vás, pokud:

  • máte zájem do hloubky porozumět oblasti dodavatelských a zákaznických vztahů, mezinárodního obchodu, využití informačních technologií s cílem vybudovat efektivní dodavatelský řetězec a logistiku
  • jste profesionál pracující v poradenství nebo výuce dodavatelského řetězce
  • pracujete se systémy ERP (Enterprise Resources Planning)

Od svého začátku v roce 2005, APICS CSCP program byl přijat předními světovými společnostmi na celém světě. Zjistěte si aktuální pracovní příležitosti v Česku a po celém světě. Více než 19'000 osob na světě se může dnes nazývat Certifikovaný profesionál dodavatelského řetězce (CSCP).

Vzhledem k měnící se povaze řízení dodavatelského řetězce je CSCP program pravidelně aktualizován, aby i nadále nabízel vysoce kvalitní vzdělávání. APICS vydala významnou aktualizaci všech výrobků CSCP s účinností od 1. ledna 2012.