CPIM program

CPIM program má nyní 2 části.

CPIM Part 1 - dříve modul BSCM (Basics of Supply Chain Management)

CPIM Part 2 - moduly MPR, DSP, ECO, SMR)

Každá část přestavuje 32 hodin lekcí

Modul 1: Základy řízení dodavatelského řetězce (Basics of Supply Chain Management – BSCM) 

 

Modul 2: Hlavní plánování zdrojů (Master Planning of Resources - MPR)

Modul 3: Detailní časování a plánování (Detailed Scheduling and Planning - DSP)

Modul 4: Provádění a řízení operací (Execution and Control of Operations - ECO)

Modul 5: Strategické řízení zdrojů (Strategic Management of Resources - SMR)