CPIM Proces certifikace

Přínosem pro absolventy programů APICS je ověření a zhodnocení získaných vědomostí složením zkoušky a získáním profesionálního osvědčení, které je uznáváno na celém světě.

Neexistují žádné požadavky na kvalifikaci uchazeče o program certifikace CPIM. S touto certifikací může začít každý.

K dispozici jsou 2 osvědčení připojené k programu CPIM:

Uchazeči, kteří složí zkoušku ze CPIM Part 1: Základy řízení dodavatelského řetězce (BSCM) získají osvědčení Recognition of Achievement Certificate, které dokládá, že držitel osvědčení ovládá základy řízení dodavatelského řetězce; přibližně šest týdnů po oznámení úspěšného výsledku zkoušky.

Kandidát, který následně složí zkoušku i ze CPIM Part 2 obdrží osvědčení Certified in Production and Inventory Management přibližně šest týdnů po oznámení úspěšného výsledku zkoušky.

Na podporu profesního růstu a celoživotního vzdělávání, musí CPIM absolvent absolvovat každých pět let udržovací certifikační program. Kompletní informace budou zaslány zájemcům na základě úspěšného dokončení požadavků CPIM certifikace.

Nejnovější čísla z APICS jsou 100'000 CPIM certifikovaných profesionálů po celém světě.