CPIM Moduly

Vstupní modul:

Modul 1: Základy řízení dodavatelského řetězce (Basics of Supply Chain Management – BSCM)

Vstupní modul seznamuje s terminologií a základními koncepty, které souvisí s řízením kompletního toku materiálu od dodavatelů k zákazníkům.

 

Moduly klíčové kompetence:

Modul 2: Hlavní plánování zdrojů (Master Planning of Resources - MPR)
Modul 3: Detailní časování a plánování (Detailed Scheduling and Planning - DSP)

Modul 4: Provádění a řízení operací (Execution and Control of Operations - ECO)

 

Moduly klíčové kompetence poskytují přehled dostupných metodik a technik řízení procesů a jejich aplikace.

Závěrečný, zastřešující modul:

Modul 5: Strategické řízení zdrojů (Strategic Management of Resources - SMR)

 

Závěrečný pátý modul se zabývá výběrem vhodné struktury a metod k dosažení strategických cílů podniku. To také umožňuje pochopení integrace operací v rámci podniku. Doporučujeme skládat zkoušky v tomto pořadí, protože to pomáhá budovat logické pochopení CPIM programu. Pokud to není možné, doporučujeme začít s BSCM modulem a končit SMR modulem a posunout s moduly mezi nimi podle vlastních potřeb.

 

Získejte APICS CPIM certifikát a

  • Zvyšte tím své znalosti výroby a řízení zásob
  • Zlepšete účinnost procesů dodavatelského řetězce ve vaší organizaci
  • Zvyšte ziskovost vašeho podniku díky optimalizaci investic do zásob.

Na každý modul je třeba v průměru 40 hodin přípravy. Je samozřejmé, ze začátečník bude potřebovat více času než zkušený pracovník.