Certifikovaný v řízení výroby a zásob (CPIM)

Certifikovaný v řízení výroby a zásob (CPIM) program vyvinul APICS v roce 1973 s cílem poskytnout jednotlivcům společný zaklad výuky v oblasti výroby a řízení zásob.

Cílem CPIM programu je získání profesionální certifikace pro řízení výroby, která prověřuje znalosti a porozumění principům a procesům ve výrobě a v řízení zásob na nejvyšší úrovni.

Poskytuje současně hluboké znalosti konceptů, nástrojů, terminologie a technik, které můžete využít ve vnitřním provozu vaší společnosti. Význam CPIM certifikace spočívá v rozšíření vědomostí a profesionálním růstu, ne pouze v absolvování zkoušek.

Nejdůležitější složkou jsou zkušenosti, které získáte během příprav na zkoušky.

CPIM vzdělání je nezbytné pro profesionály z následujících oblastí:

  • Výroba a řízení zásob
  • Procesy
  • Řízení dodavatelského řetězce
  • Zásobování
  • Řízení skladů
  • Nákup

Certifikát CPIM je prestižním označením, které ukazuje vaši iniciativu a odhodlání získat nejnovější odborné znalosti a dovednosti. Zlepšení vašeho pracovního výkonu je důvodem, proč mnozí zaměstnavatelé považují tuto kvalifikace za rozhodující faktor při přijímání nových odborníků.

S více než 105'000 certifikovanými odborníky na celém světě je tato certifikace standardem odborné způsobilosti v obchodu a výrobě.

Stejně jako se úspěšné společnosti přizpůsobuji měnícímu se obchodnímu prostředí, tak se změnil CPIM program v průběhu let, aby byl vždy na úrovni současných znalostí a moderních postupů jako je LEAN, globalizace, teorie omezení, řízení projektů, outsourcing a nové přístupy v řízení jakosti.