CLTD Program

APICS CLTD je rozdělen do 8 modulů ve 4 učebnicích. Látka je kombinována s případovými studiemi „best practices“ s důrazem na fungování každodenní práce odborníků v logistice, kteří přichází se zlepšeními v distribuci a transportu s cílem maximalizovat efektivitu společnosti s pozitivním dopadem na finanční výsledky firmy.

Modul 1 – Přehled Logistiky a Supply Chain (8%)

 • Řízení logistiky jako součást celého SCM
 • Pochopení rozdílu mezi strategií logistiky a strategií celé společnosti. Zařazení logistiky jako nedílné součásti
 • Nalezeni efektivního mixu činností v procesech pro maximalizaci hodnoty pro zákazníka
 • Vytvoření klíčových ukazatelů ke kontrole a měření procesů

Modul 2 – Plánování kapacity a řízení poptávky (8%)

 • Pochopení konceptu plánování a jeho začlenění do logistických procesů
 • Vytváření plánů k efektivnímu sladění nabídky a poptávky
 • Převod informací o poptávce do plánování kapacit pro sklad a transport
 • Pochopení klíčových procesů – S&OP, MPS, PRP, DRP

Modul 3 – Řízení objednávek (10%)

 • Vytváření, plánování a kontrola procesu zákaznických objednávek nezbytné pro jejich zpracování
 • Vytvoření základu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Pochopení logistických nástrojů jako EDI a TMS pro zajištěné informací v objednávacím procesu
 • Sledování a měření výkonu dodavatelů a přepravců pro zlepšení našich reakcí na zákaznickou poptávku

Modul 4 – Řízení skladu a zásob (17%)

 • Udržování úrovně zásob s daným rozpočtem a cíli podnikové strategie pomocí sladění nabídky a poptávky
 • Vytvoření strategií řízení zásob zajišťující dosažení cílů na minimalizaci zásob a maximalizaci uspokojení zákaznických potřeb
 • Použití správného obalového materiálu k zabezpečení výrobku během skladování a přepravy

Model 5 – Transport (17%)

 • Pochopení základů transportu, role jednotlivých partnerů v řetězci zasahující do přepravy produktu do místa určení zákazníka
 • Pochopení rozdílů mezi jednotlivými druhy přeprav, systém výběru vhodné přepravy pro daný výrobek podle rychlosti, rozměrů, objemu, četnosti, dostupnosti a nákladů
 • Efektivní řízení celého procesu transportu – od dlouhodobého plánování přeprav ke každodenní operativě

Modul 6 – Globální logistika (17%)

 • Identifikace makroekonomických a environmentálních faktorů globální logistiky s dopadem na jednotlivé země, organizace po celém světě s cílem zlepšit řízení služeb poskytovatelů logistiky v oblasti transportu, nákladů a nabídky alternativních výrobků
 • Praktické představení fungování teorie mezinárodního obchodu v praxi zahrnující obchodní podmínky a mezinárodní dohody
 • Představení podstaty infrastruktury, systému a regulace logistiky jednotlivými státy, do/z kterých je výrobek expedován/vyvážen.

Modul 7 – Tvorba logistické sítě (10%)

 • Vytváření sítě skladů a transportních cest mezi nimi k zajištění včasných dodávek a pokrytí zákaznických potřeb.
 • Analýza transportních a distribučních požadavků s pochopením všech pro a proti k správnému naplánování a rozložení logistické sítě.
 • Naučení se práce s nástroji pro nastavení optimálního počtu, umístění a typ skladovacích prostor.

Modul 8 – Zpětná logistika a dlouhodobá udržitelnost (8%)

 • Vytvoření úplné strategie zpětné logistiky
 • Rozhodnutí o vytvoření zpětné logistiky v rámci firmy nebo její outsourcing od poskytovatele takových služeb.
 • Řízení zpětné logistiky, která není pouze tokem, ale je to příležitostí pro firmu z pohledu hodnotového řetězce, s důrazem na profitabilitu a pozitivním přínosem k dlouhodobé udržitelnosti, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti.