CLTD proces certifikace

Pro získání mezinárodní certifikace APICS CLTD musíte složit závěrečnou zkoušku. Před složením této zkoušky je třeba prokázat Vaši odbornou způsobilost, kterou organizace APICS požaduje. To je třeba prokázat minimálně 2 týdny před samotnou zkouškou.

Za způsobilost ke zkoušce se považuje:

  • 3 roky zkušeností v relevantním oboru
  • Bakalářský titul nebo vyšší
  • CTL, CSCP, CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM nebo CPSM titul

Závěrečná zkouška:

  • probíhá kompletně na počítači,
  • obsahuje 150 otázek s možnostmi odpovědí,
  • trvá maximálně 3,5 hodiny,
  • má celkové hodnocení 200 – 350 bodů, minimální počet bodů pro složení zkoušky je 300,
  • je okamžitě po dokončení vyhodnocena.

Po složení zkoušky získáte celosvětově uznávaný certifikát APICS a titul CLTD.