BSCM program

Základy řízení dodavatelského řetězce (BSCM) je vstupní modul programu CPIM. Tento program vám dává dobrý přehled pojmů, nástrojů a terminologie specifických pro výrobu a řízení zásob. Poskytuje základní definice a pojmy pro plánování a řízení toku materiálu do vašeho podniku a ven z vašeho podniku. Také popisuje základní vztahy mezi činnostmi, které se vyskytují v rámci dodavatelského řetězce od dodavatelů k zákazníkům. Program BSCM byl měl by být předpokladem pro každého, kdo pracuje v dodavatelském řetězci.

Uchazeči, kteří úspěšně složí zkoušky, obdrží certifikát uznávající zvládnutí základních prvků řízení dodavatelského řetězce. Program BSCM je dobrým základem jak pro program CPIM, tak pro program CSCP. Znalost materiálu v tomto modulu je předpokladem pro další CPIM moduly, které pokrývají podobná témata, ale do mnohem větší hloubky.

Modul Základy řízení dodavatelského řetězce (BSCM) je rozdělen do čtyř hlavních oblastí:

Obecné průmyslové koncepty (30%):

 • Organizační základy
 • Provozní prostředí a výrobní strategie
 • Finanční základy
 • Zdroje organizace (ERP / tradiční)
 • Lean / Just in Time (JIT)
 • Total Quality Management (TQM) systémy a Six Sigma
 • Teorie omezení (Theory Of Constraints)
 • Vliv prostředí na návrh systému a na jeho nasazení

Plánování poptávky (15%):

 • Řízení trhem
 • Očekávání zákazníků
 • Definice hodnoty
 • Vztahy se zákazníky (CRM)
 • Plánování poptávky

Transformace poptávky na dodávky (22%):

 • Design výrobků (zboží a služeb)
 • Základy plánování
 • Řízení kapacity
 • Plnění a kontrola
 • Měření výkonnosti

Dodávky (33%):

 • Zásoby
 • Nákup
 • Fyzická distribuce

Průběh BSCM kurzu >