BSCM program

Základy řízení dodavatelského řetězce (CPIM Part 1 - BSCM) je vstupní modul programu CPIM. Tento program vám dává dobrý přehled pojmů, nástrojů a terminologie specifických pro výrobu a řízení zásob. Poskytuje základní definice a pojmy pro plánování a řízení toku materiálu do vašeho podniku a ven z vašeho podniku. Také popisuje základní vztahy mezi činnostmi, které se vyskytují v rámci dodavatelského řetězce od dodavatelů k zákazníkům. Program CPIM Part 1 - BSCM byl měl by být předpokladem pro každého, kdo pracuje v dodavatelském řetězci.

Uchazeči, kteří úspěšně složí zkoušky, obdrží certifikát uznávající zvládnutí základních prvků řízení dodavatelského řetězce. Program CPIM Part 1 - BSCM je dobrým základem jak pro program CPIM, tak pro program CSCP. Znalost materiálu v tomto modulu je předpokladem pro další CPIM Part 2 modul, který pokrývá podobná témata, ale do mnohem větší hloubky.

Modul Základy řízení dodavatelského řetězce (CPIM Part 1 - BSCM) je rozdělen do čtyř hlavních oblastí:

Obecné průmyslové koncepty (30%):

 • Organizační základy
 • Provozní prostředí a výrobní strategie
 • Finanční základy
 • Zdroje organizace (ERP / tradiční)
 • Lean / Just in Time (JIT)
 • Total Quality Management (TQM) systémy a Six Sigma
 • Teorie omezení (Theory Of Constraints)
 • Vliv prostředí na návrh systému a na jeho nasazení

Plánování poptávky (15%):

 • Řízení trhem
 • Očekávání zákazníků
 • Definice hodnoty
 • Vztahy se zákazníky (CRM)
 • Plánování poptávky

Transformace poptávky na dodávky (22%):

 • Design výrobků (zboží a služeb)
 • Základy plánování
 • Řízení kapacity
 • Plnění a kontrola
 • Měření výkonnosti

Dodávky (33%):

 • Zásoby
 • Nákup
 • Fyzická distribuce

Průběh BSCM kurzu >