Základy řízení dodavatelského řetězce (CPIM Part 1 - BSCM)

V programu Základy řízení dodavatelského řetězce (CPIM Part 1 - Basics of Supply Chain Management) se naučíte základní pojmy, nástroje a terminologii pro řízení kompletního toku materiálu v rámci dodavatelského řetězce od dodavatelů k zákazníkům. Zavádí pojmy a základní terminologii a zahrnuje vztahy mezi činnostmi v dodavatelském řetězci. Získáte kompletní přehled o toku materiálu, od interních a externích dodavatelů, do vašeho a z vašeho podniku. Znalost materiálu tohoto modulu je předpokladem pro další modul CPIM Part 2.

Obsah BSCM kurzu >

Průběh BSCM kurzu >

Proces certifikace BSCM >

Cena kurzu BSCM >

BSCM modul se zaměřuje na širokou cílovou skupinu. Vzdělání BSCM by měla být předpokladem pro každého, kdo pracuje v dodavatelském řetězci. Poskytuje přehled o vnitřních operacích vaší společnosti. Také klade velkou pozornost na "společný jazyk", což snižuje možnosti nedorozumění kvůli neznalosti terminologie a definic. I pro profesionály, kteří již mají spoustu zkušeností může být tento modul zajímavý, protože osvěží vaše stávající dovednosti a naučíte se nové. I pro zaměstnance nepracující ve výrobní sféře jako je např. prodej, skladování, nákup, engineering, informační technologie atd., je přínosem naučit se základní principy fungováni dodavatelského řetězce.

Základy řízení dodavatelského řetězce (BSCM) je vstupní modul programu CPIM a nabízí základní přehled pro další CPIM modul. Tento modul vám umožní naučit se základy než je dále prohloubíte v dalších modulu CPIM Part 2.