Kdo je APICS?

APICS „Sdružení pro řízení provozu“ je světovým lídrem a hlavním zdrojem poznatků v řízení provozu včetně výroby, skladováni, nákupu, logistiky, prostě celého dodavatelského řetězce. Od roku 1957 se firmy i jednotlivci spoléhají na APICS díky vynikajícímu školení, mezinárodně uznávaným certifikacím a celosvětovou sítí vyškolených profesionálů.  

Zkratka APICS znamená „Advancing Productivity, Innovation and Competitive Success", což vyjadřuje ve svém poslání: 

"APICS buduje znalosti a dovednosti profesionálů činných v řízení provozu a tím zlepšuje jejich schopnosti a urychluje kariéry. Pomáháme našim členům a jejich podnikům úspěšně konkurovat na trhu a budovat silnější globální ekonomiku."

APICS je respektován po celém světě pro své vzdělání a odborné certifikační programy. APICS certifikáty jsou uznávány po celém světě jako standard odborné způsobilosti ve výrobě a řízení zásob, řízení dodavatelského řetězce a řízení provozu podniků. 

Tím, že získáte BSCM, CPIM nebo CSCP certifikaci, si ověříte své znalosti a dovednosti v oblasti řízení provozu. Získání certifikace APICS ukazuje Vaše nasazení pro Vaši profesi, zvyšuje Váš potenciál pro zaměstnavatele a nabízí cestu ke kariérnímu postupu.

Další informace o APICS můžete najít na www.apics.org.